Biuro projektowo-inżynierskie

Usługi w zakresie:

projektowania budynków mieszkalnych, usługowych i przemysłowych,
przygotowania wniosków o zezwolenie na budowę (Bauantrag),
wykonywania przedmiarów i opisów robót oraz zlecanie wykonania robót,
kierowania budową i nadzorowania robót budowlanych,
kordynacji bhp,
odbioru robót i rozliczenie budowy.
oraz:
usługi specjalisty ds. bhp w RFN / Fachkraft für Arbeitssicherheit nach BGV A6,
doradztwo w sprawach kolektorów słonecznych / Solarfachberatung Thermie und Photovoltaik
programowanie stron www.


Kontakt telefoniczny
deutsch
 
Obiekty