www.polonia21.de   HOME

1a. Popieranie polskiej mniejszości narodowej w Niemczech (Frankfurt) 29kB Word
1b. Förderung polnischer Minderheiten
2. Stanowisko Kultusministerium Kraju Saary w sprawie nauczania języka polskiego w Kraju Saary
3. Memorandum w sprawie nauki jezyka polskiego w przyparafialnych strukturach "Chrzescijanskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Jezyka Polskiego w Niemczech T.z."
4. Referat Prof. dr hab. inż. Piotra Małoszewskiego wygłoszony 16 lutego 2002 w Berlinie w obecności Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej
5. OŚWIATA polnische Bildung in Deutschland 40kB Word
6. 10 lat Polskiego Stowarzyszenia Szkolnego OSWIATA 134kB Word
7. Wizerunek Polaka w Niemczech.doc 70kB Word
8. Artykuł Wojciecha Pomorskiego 'Nasz Dziennik' 23 czerwca 2001
9. Raport o mniejszościach narodowych 326 kB pdf
10. Projekt ustawy o nauczaniu języków 26 kB pdf
11. Pytania do przedstawicieli Polonii w Niemczech

A. mniejszości narodowe w Polsce
B. pieniądze dla Polonii w Niemczech